Origami płaskie z kwadratu

W technice tej model origami wykonany jest z kilku poskładanych w odpowiednie formy kwadratów. Docelowa forma origami powstaje po zestawieniu poskładanych kwadratów w zwartą, jednolitą kompozycję. Formy pozaginanych kwadratów na modelu zachodzą na siebie, mogą łączyć się krawędziami, czasami układają się warstwami naprzemiennie. Po zakończeniu procesu modelowania i kompozycji, przy użyciu niewielkiej ilości kleju poskładane kwadraty w modelu podklejamy do tła, ale tylko w miejscach, które do niego przylegają. Istotą tej techniki jest składanie, modelowanie i kompozycja, a nie wyklejanie. Nie wszystkie poskładane kwadraty w modelu muszą być podklejone. Podklejamy tylko te miejsca, które zapewnią utrzymanie zwartej kompozycji na kartonie.

 

Model w technice origami płaskie z kwadratu powstaje przy użyciu trafnej liczby płaszczyzn origami tzn. najmniejszej możliwej liczbie kwadratów przy której model powstać może. Ta zasada wpływa na poprawność kompozycyjną modelu, który w swej formie powinien być symboliczny i prosty.

 

Druga zasada tej techniki wiąże się ze stosowaniem odpowiedniej liczby zgięć na składanych kwadratach. Podobnie jak w origami klasycznym modele odróżniają się od siebie stopniem trudności, czyli w konsekwencji bardziej lub mniej skomplikowaną strukturą formy. Prawidłowy model w technice origami płaskie z kwadratu powinien być zbudowany z poskładanych płaszczyzn origami o bardzo zbliżonej liczbie zgięć. Bardzo często w modelach płaskich z kwadratu występują już formy, które mają swe zastosowanie jako bazy wyjściowe w origami przestrzennym. Bardzo często stosuje się w technice origami płaskie z kwadratu np. bazę lody. Polskie Centrum Origami stosuje tę technikę od wielu lat jako kolejny krok w poznawaniu własności papieru. Przy wykorzystaniu tej techniki dzieci stopniowo wkraczają w świat technik przestrzennych z kwadratu.

 

Zabawę z kwadratami polecamy wszystkim osobom, które boją się technik przestrzennych, a poznały już technikę origami płaskie z koła. Zapewniamy, iż po dłuższym treningu przy użyciu techniki origami płaskie z kwadratu znacznie usprawni się Państwa wyobraźnia, a efekt swobodnej, choć nieskomplikowanej jeszcze zabawy origami zapewni duże poczucie satysfakcji.

„Bez swobodnej gry wyobraźni nie byłaby możliwa żadna praca twórcza. Jesteśmy jej niewypłacalnymi dłużnikami.” – Carl Jung.