Lubelski Klub PCO

Lubelski Klub Origami powstał w kwietniu 2004 roku z inicjatywy grupy miłośników tej sztuki: Anny Grabek, Alicji Wierzyńskiej, Małgorzaty Kosińskiej i Stanisława Skibińskiego. Oficjalnego jego otwarcia dokonała Prezes Polskiego Centrum Origami Dorota Dziamska. Wydarzenie to było podsumowaniem naszych wcześniejszych kilkuletnich działań.

 
Od tego momentu dołączyliśmy do wielkiej rodziny miłośników tej wyjątkowej sztuki w Polsce i na świecie.
Było to nam potrzebne do własnego rozwoju, do głębszego poznawania tajników składania papieru. Od tego czasu Oddział prowadzi regularną działalność.
Jego członkowie spotykają się każdego miesiąca, by za każdym razem na nowo odkrywać origami. Dzielimy się swoimi umiejętnościami z innymi i zgłębiamy sekrety tej sztuki.
Wszyscy się zgadzają, że origami nie ma żadnych ograniczeń, dzięki niej pokonują też własne.
 
Wielu członków naszego klubu od wielu lat uczestniczy w corocznych Ogólnopolskich Kongresach Origami w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami: szkołami, ośrodkami kultury, świetlicami środowiskowymi. Dostarcza własne schematy do publikacji propagujących sztukę origami, a niektórzy z nich wydają własne publikacje. Organizujemy konkursy i wystawy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem /Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie, Centrum Kultury w Łęcznej, Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie/.Braliśmy aktywny udział w Festiwalu Origami Polska 2007 i wielu akcjach charytatywnych. Prowadzimy warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Jesteśmy przekonani o tym, że origami jest skuteczną metodą wspierania rozwoju człowieka. Współpracujemy z różnymi instytucjami w województwie i w kraju. Braliśmy udział w Origami Peace Tree w Rumunii.
 
Origami jest niezwykłe i magiczne, zawsze zachwyca, inspiruje, daje satysfakcję, a przede wszystkim rozwija. Bawiąc się i tworząc rzeczy piękne uczymy się i stajemy się coraz doskonalsi i lepsi. A to wszystko dzięki kartce papieru, z której wyczarować możemy wszystko, bo w  żaden sposób nas nie ogranicza,a jedynie prowokuje do nowych poszukiwań i rozwiązań.