Piknik Kół Juniorów PCO w Łodzi

21.05

2016

Piknik Kół Juniorów PCO w Łodzi

Tegoroczne spotkanie inspirowane będzie opowieściami o dynamicznie rozwijającej się Łodzi przemysłowej, opartymi na książce Grażyny Bąkiewicz "A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta".

powrót