Wiosna w papierowym ogrodzie

11.03

2016

Wiosna w papierowym ogrodzie

 

Polskie Centrum Origami Oddział w Rzeszowie
oraz

Rzeszowski Dom Kultury  filia „Pobitno” 

zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym 

pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

 „WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE – ZWIASTUNY WIOSNY”

 
Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
  

Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce  wiosennej, wielkanocnej, przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form origami.

Prace płaskie powinny zostać wykonane na kartce formatu A4.

Prace przestrzenne należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające następujące dane:

  • Imię i nazwisko, wiek autora pracy,
  • Dokładny adres placówki, nr telefonu (fax lub adres internetowy) 
  • Imię i nazwisko opiekuna
  • Zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w konkursie „WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE – ZWIASTUNY WIOSNY” 
Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:
 
Siedziba Rzeszowskiego Oddziału PCO
▪ Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3, tel. 0 668 674 577.
 
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3, 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11, tel. 17 748 20 39.
 
▪ Rzeszowski Dom Kultury  filia  „Pobitno”, 35-321 Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43 a, tel. 17 853 50 30.
 
Prace będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe. Organizatorzy nie zwracają autorom nadesłanych prac.
Każda placówka może zgłosić maksymalnie 20 prac.
 
Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 11 marca 2016 r. (piątek do godz. 16.30). O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.
 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 2 kwietnia 2016r. (sobota) o godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury  filia  „Pobitno”.
Nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu nagrody i dyplomy, można będzie odebrać na warsztatach 13 kwietnia 2016r. (środa - godz.17.00 – 18.30) w siedzibie Rzeszowskiego Oddziału PCO.                                                                              
 
ZAPRASZAMY !
 
 

powrót