Origami płaskie z koła

W technice tej model origami wykonany jest z kilku poskładanych w odpowiednie formy kół. Docelowa forma origami powstaje po zestawieniu poskładanych kół w zwartą, jednolitą kompozycję. Formy pozaginanych kół na modelu zachodzą na siebie, mogą łączyć się krawędziami, czasami układają się warstwami naprzemiennie. Po zakończeniu procesu modelowania i kompozycji, przy użyciu niewielkiej ilości kleju poskładane koła w modelu podklejamy do tła, ale tylko w miejscach, które do niego przylegają. Trzeba pamiętać, iż istotą tej techniki jest składanie, modelowanie i kompozycja, a nie wyklejanie. Nie wszystkie poskładane koła w modelu muszą być podklejone. Podklejamy tylko te miejsca, które zapewnią utrzymanie zwartej kompozycji na kartonie.

 

 

 

Model w technice origami płaskie z koła powstaje przy użyciu trafnej liczby kół tzn. najmniejszej możliwej przy której model powstać może. Ta zasada wpływa na poprawność kompozycyjną modelu, który w swej formie powinien być symboliczny i prosty.

 

 

 

Druga zasada tej techniki wiąże się ze stosowaniem odpowiedniej liczby zgięć na składanych kołach. Podobnie jak w origami klasycznym modele odróżniają się od siebie stopniem trudności, czyli w konsekwencji bardziej lub mniej skomplikowaną strukturą formy. Prawidłowy model w technice origami płaskie z koła powinien być zbudowany z poskładanych kół o bardzo zbliżonej liczbie zgięć. Niektórzy twórcy modeli w tej technice stosują do ich budowy nawet matematyczne wzory, aby modele utrzymać w oryginalnym własnym stylu.

 

 

 

Technika origami płaskie z koła przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i osób, które przerażone stopniem trudności technik przestrzennych boją się składać papier. Polskie Centrum Origami stosuje tę technikę od wielu lat jako wstęp do poznawania różnych technik składania papieru, bada jej wykorzystanie w edukacji i terapii.

 

 

 

Origami z koła polecamy wszystkim osobom, które boją się technik przestrzennych. Zapewniamy , iż po dłuższym treningu z pewnością składanie form przestrzennych nie będzie już takie trudne, a sympatyczne modele płaskie z kół zrealizują zapewne przepiękne słowa przytaczane często przez naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II: „Moc w słabości się doskonali”.