Konkurs Origami w Rzeszowie

10.12

2011

Konkurs Origami w Rzeszowie

POLSKIE  CENTRUM  ORIGAMI
Oddział w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa Nr 17
35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3

Polskie Centrum Origami, Oddział w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno”
zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym:
 
      „JUŻ ŚWIECI GWIAZDA WIGILIJNA”

Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
 

  • Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce bożonarodzeniowej przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form origami.
  • Prace płaskie powinny zostać wykonane na kartce formatu A4.
  • Prace przestrzenne należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
  • Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora pracy; dokładny adres placówki, nr telefonu ( fax lub adres internetowy); imię i nazwisko opiekuna.

Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:

Siedziba oddziału PCO
Szkoła Podstawowa Nr 17
35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3, tel. 0 668 674 577

Szkoła Podstawowa Nr 3
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11, tel. 17 748 20 39

Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno”
35-321 Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43 a, tel. 17 853 50 30

Prace będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe. Organizatorzy nie zwracają autorom nadesłanych prac. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 20 prac.

Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 25 listopada 2010 r. (piątek do godz. 16.30). 
O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego.

Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia 2010 r.  (sobota) o godz. 11.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Pobitno”.     

ZAPRASZAMY!

Regulamin konkursu do pobrania 

powrót