Ogólnopolski Program Badawczy Polskiego Centrum Origami

15.12

2012

Ogólnopolski Program Badawczy Polskiego Centrum Origami

Ogólnopolski Program Badawczy Polskiego Centrum Origami Origami jako forma wspierania rozwoju

 

Dyrektorzy placówek oświatowych
Pedagodzy, Wychowawcy

 

Szanowni Państwo!

 

Od 1993 roku Stowarzyszenie Polskie Centrum Origami upowszechnia sztukę składania papieru jako formę wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli reprezentujących wszystkie szczeble systemu oświaty origami dociera do wielu zainteresowanych. Dzisiaj wiemy, iż swe pierwsze składanki konstruują już trzyletnie przedszkolaki, z zapałem zginają papier dzieci w szkołach podstawowych, a gimnazjaliści poszukują i odkrywają możliwości tkwiące w bardziej zaawansowanych technikach składania.

 

Coraz częściej w dokumentacji pracy Stowarzyszenia pojawiają się wzmianki o ciekawej pracy miłośników, animatorów i instruktorów origami, którzy docierają do hospicjów, domów dziecka, czy przyszpitalnych szkół, propagują składanie jako aktywną formę spędzania czasu również wśród osób starszych. Na spotkaniach metodycznych pedagodzy wymieniają się doświadczeniami w zakresie stosowania origami w edukacji.

 

Pierwszą formą podsumowania naszej wieloletniej pracy stał się Festiwal Origami Polska 2007 zorganizowany jako całoroczna forma prezentacji aktywności Stowarzyszenia. Wystawy, warsztaty, spotkania, festyny, konkursy, pikniki, pokazowe lekcje, konferencje przeprowadzane z wielkim zaangażowaniem na terenie całego kraju dowiodły, iż origami jest już w Polsce sztuką znaną na tyle, iż oprócz propagowania jej oczywistych walorów edukacyjnych i wychowawczych czas przystąpić do kompleksowych badań rzeczywistego wpływu origami na rozwój człowieka. Aby przygotować stosowny program badawczy pragniemy przy pomocy poniższej ankiety uzbierać stosowne informacje na temat obszaru stosowania sztuki składania papieru w edukacji oraz rodzaju technik origami wykorzystywanych podczas zajęć wychowawczych lub dydaktycznych.

 

Zwracamy się zatem do osób pracujących zawodowo w polskim systemie oświaty z prośbą o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej drogą elektroniczną lub w formie listu tradycyjnego na adres Stowarzyszenia. Dane zapisane przez Państwa w ankiecie staną się wskazówką potrzebną do budowy odpowiednich narzędzi badawczych, znacznie uzupełnią naszą wiedzę i pomogą w organizacji samego przebiegu badań, których realizacja stanie się programem działania Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami na najbliższe 4 lata.

 

 Zdajemy sobie sprawę, iż postawiamy przed Stowarzyszeniem Polskie Centrum Origami poważne zadanie, które ma stać się odpowiedzią na wiele fundamentalnych wręcz pytań: Dlaczego warto składać i jaki ta czynność ma wpływ na rozwój procesów poznawczych? Jakimi metodami uczyć składania, a może metody odrzucić i zgłębiać sztukę poprzez samodzielną eksplorację, czyli akceptację wielu prób i błędów zarazem? Na ile origami jest sztuką dla wybitnych utalentowanych jednostek, a na ile obszarem do działań społecznych?

 

 Przed opracowaniem badań pragniemy wyjaśnić, dlaczego w ogóle powstał pomysł na organizację programu badawczego Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami. Jedną z najbardziej obiektywnych przyczyn takiego pomysłu stał się bezpośredni charakter naszej organizacji.

 

 Jesteśmy jedyną na świecie organizacją, która ma opracowany i wdrożony specjalistyczny program edukacji przy pomocy origami dostosowany do tzw. faz rozwojowych, którym przypisane zostały specjalne techniki składania. Niektóre z technik stosowane są wyłącznie w Polsce mimo, iż origami sięga swymi korzeniami w odległą bardzo historię Dalekiego Wschodu. Utworzyliśmy stosowną metodykę uczenia przy pomocy origami, która oprócz samej umiejętności składania wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu: pedagogiki, psychologii czy nawet neurologii. Warto zatem przyjrzeć się skuteczności edukacyjnego programu Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami.

 

 Druga przyczyna tkwi w głębokiej analizie polskiego systemu oświaty, który choć nieustannie zmieniany, doskonalony, przekształcany obciążony jest nadal ogromem edukacyjnych problemów. Zauważamy, iż wiele z nich można by rozwiązać gdyby na odpowiednim etapie rozwoju uczniowie spotykali się z edukacją czynnościową choćby zbliżoną w swej organizacji do zajęć z wykorzystaniem sztuki origami.

 

Piękne słowa największego na świecie, nieżyjącego mistrza sztuki origami Akira Yoshizawy „Gdy skutecznie używamy własnych rąk nasze serca najbardziej przepełnione są pokojem” są wystarczającym trzecim argumentem, aby potraktować sztukę składania papieru jako narzędzie pracy wychowawczej i organizacji społecznych doświadczeń rozwojowych dzieci.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku
Dorota Dziamska
Prezes Polskiego Centrum Origami

 

Kwestionariusz ankiety do pobrania

 

 

powrót